Απαιτείται η ταυτοποίηση σας.

Ολοκληρώνοντας την ταυτοποίηση σας, θα μπορείτε σε επόμενα βήματα να προγραμματίσετε τη φυσική σας επίσκεψη στο ΚΕΠ της επιλογής σας.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τους σύγχρονους φυλλομετρητές Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.